Aktuality Dětské oddělení Dospělé oddělení Historie Služby Knihovní řád Nové knihy Akce Fotogalerie Zaměstnanci Online katalog

Služby

Výpůjční řád knihovny

   1. Čtenářem knihovny (odd. pro dospělé) se může stát každý občan starší 15 let. Při zápisu je čtenář povinen předložit občanský průkaz. Podpisem přihlášky se čtenář zavazuje dodržovat ustanovení výpůjčního řádu knihovny.

   2. Knihovník vystaví čtenáři čtenářský průkaz, který je nutno předkládat při každém půjčování. Ztratí-li čtenář tento průkaz, požádá o vystavení nového a zaplatí poplatek 10 Kč.

   3. Na jeden čtenářský průkaz půjčí knihovna libovolný počet knih, a to na dobu 5 týdnů.

   4. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně, udržovat je v čistotě a chránit je. Zjištění poškození knihy musí čtenář oznámit knihovníkovi. Poškozenou nebo ztracenou knihu je čtenář povinen uhradit za původní cenu + pokutu 30 Kč.

   5. Každou změnu adresy musí čtenář nahlásit knihovníkovi do čtrnácti dnů. Vypůjčené knihy nesmí sám půjčovat cizím osobám. Vyskytne-li se v rodině nakažlivá choroba, ohlásí tuto okolnost čtenář při vracení knih a po dobu trvání choroby mu nemohou být půjčovány další knihy.

   6. Na překročení výpůjční lhůty nemusí knihovna písemně upozorňovat. Vybírání poplatků za upomínky začíná dnem,jenž následuje po uplynutí výpůjční lhůty. Oddělení pro dospělé po uplynutí výp. lhůty 5 týdnů se vybírá poplatek ve výši 10,-Kč po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 1. upomínka ve výši 15,- Kč po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 2. upomínka ve výši 30,- Kč po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 3. upomínka ve výši 50,-Kč Oddělení pro děti a mládež po uplynutí výp. lhůty 5 týdnů - písemně 1. upomínka ve výši 15,- Kč po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 2. upomínka ve výši 20,- Kč po uplynutí dalších dvou týdnů - písemně 3. upomínka ve výši 30,- Kč.

   7. V případě, že ani po 3. upomínce se čtenář nedostaví do knihovny a neuvede záležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání soukromoprávní cestou.

   8. Čtenář, který po několikerém upozornění překračuje soustavně ustanovení výpůjčního řádu, může být natrvalo nebo dočasně zbaven možnosti používat služeb knihovny.


Registrační poplatky na rok
  • děti a mládež do 18 let: 50 Kč
  • dospělí: 100 Kč
  • důchodci nad 65 let: zdarma

Internet pro veřejnost
  • tisk A4 černobíle text: 2 Kč
  • tisk A4 s obrázkem: 10 - 20 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud v knihovním fondu není dokument, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku dokumentu nebo informaci o něm prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS). Podmínky při zajištění jsou vymezeny §14 Knihovního zákona a prováděcí vyhláškou 88/2002Sb. Při využití meziknihovní výpůjční služby se uživatel podílí na úhradě nákladů na poštovné a v případě vyřízení požadavku prostřednictvím reprografických služeb uhradí cenu příslušných fotokopií.

  • paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky: 70 Kč
  • paušál za poštovné při vyřízení výpůjčky z VKOL: 100 Kč
  • reprografické služby: dle vyúčtování knihovny, která xerokopie poskytla


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat